Hallgatói tájékoztató

Tájékoztató végzős hallgatók részére

Képzőművészet és Vizuális kommunikáció

 

A második félévi oktatás május 16-ig tart.

Vizsgaszesszió: május 19-30.

Minden elmaradt vizsgát május 27 - 30 között lehet letenni – ez fizetős lehetőség.

Szakdolgozat leadása: május 30.

Beiratkozás államvizsgára: június 17-20 között.

Államvizsga időpont: július 2- 3-án

Disszertáció időpont: július 4-én.

 

Államvizsga díjak:

Július - 300 RON

Szeptember - 600 RON

Előző évekből elmaradt hallgatóknak: 900 RON

 

Iratkozáshoz szükséges iratok:

 • kitöltött, aláírt iratkozási típus-kérvény*;
 • államvizsga-dolgozat egy nyomtatott és fűzött, illetve egy elektronikus példányban (CD lemezen, PDF formátumban);
 • dolgozatvezető véleményezése;
 • vizsgadíjat igazoló nyugta;
 • születési bizonyítvány hitelesített másolata;
 • házassági oklevél hitelesített másolata (amennyiben esedékes);
 • eredeti érettségi oklevél;
 • a Kar titkársága által kiállított igazolás, mely tanúsítja, hogy a hallgató eleget tett tanulmányi kötelezettségeinek és jogosult az államvizsgára való beiratkozásra;
 • nyelvvizsga-igazolás;
 • kijelentkező lap*;
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata;
 • 2 útlevél-típusú fénykép.

 

*A Kari titkárságon igényelhető.