Bemutató

A Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Kara a magyar anyanyelvű fiatalok zene- és képzőművészeti, illetve szakpedagógiai képzést tekinti feladatának. Célunk, hogy a hagyományos ismeretek átadása mellett hangsúlyt fektessünk a korszerű ismeretek megszerzésére.

A bolognai modell alapján működő Művészeti Kar tanszékei egyaránt kínálnak alap– és mesterképzést. Mindkét szakirány alapképzésen (Zenepedagógia, Képzőművészet szak) megszerzett ismeretanyagát magiszteri képzés egészíti ki: Zeneművészet az audiovizuális  kultúrában és Vizuális kommunikáció  témakörökben.

Kivételes lehetőségünk, hogy egyetlen karon belül működik a Zeneművészeti és a Képzőművészeti Tanszék, s ez alkalmat nyújt az együttműködésre, megteremti egy tágabb korszerűbb képzés perspektíváját. Az audiovizuális technikákban (térábrák, installációk, animációk, videók) kerestük és találtuk meg a tanszékek együttműködési lehetőségeit. Úgy véljük, hogy a korunkat meghatározó audiovizualitás szükségessé teszi, hogy a zenész és képzőművész diákok elsajátítsák a másik szak szemléletbeli és technikai alapismereteit. Ezért vezettünk be közös tantárgyakat. Az alapképzésen közös opcionális tárgy a hangtechnika, a mesterképzésen pedig az idén vezetjük be az audiovizuális művészetek alkotói kölcsönhatásai elnevezésű tantárgyat. Egy átfogóbb művészetpedagógiai szemlélet kialakítását szolgálja a mesterképzésen egy másik közös tantárgy: a művészetek tanítása. A korszerű képzést segítik a két tanszék olyan közös tevékenységei is, mint az Experimentális Művészeti Találkozó, vagy az Animációs workshop.

Az egyetemünkön működő Janus Pannonius Szakkollégium FiTeMüMü (Filozófia- Teológia - Művészetek) műhelye többletlehetőséget kínál azoknak a diákoknak, akik mentor-tanár irányításával a kutatás, a kísérletezés elmélyültebb világában is jártasságot szeretnének szerezni.

Az Erasmus program további lehetőségeket nyújt diákjainknak. A kar hallgatói és oktatói harmadik éve aktív résztvevői egy Intenzív Erasmus Programnak a Nyíregyházi Főiskolával és Presov-i Egyetemmel (Eperjes, Szlovákia). Hallgatóink szép számban élnek a lehetőséggel, és évente többen töltenek egy-egy szemesztert külföldi egyetemeken.  Gyakran fogadunk külföldi vendégtanárokat, mint ahogy a mi karunk oktatói is tartanak előadásokat külföldi egyetemeken.    

Nemzetközi kapcsolataink révén diákjainknak lehetősége nyílik nemcsak az Erasmus program keretében külföldi egyetemeken is tapasztalatokat szerezni, hanem szakmai megmérettetéseken (kiállítások, kórusversenyek, fesztiválok, OTDK) való részvételre is.

A Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Kara ápolja az erdélyi zene- és vizuális kultúra, a művészeti nevelés legjobb hagyományait, és igyekszik azokat nemzetközi kontextusba helyezni.