White Canvas - Video Art Event

Video Art Event, ediția a V-a

White Canvas va fi prezentat în data de 15-16 mai 2014 orele 18-22 în cadrul zilelelor MuzeuluiȚǎrii Crișurilor din Oradea, România și în iunie în Italia la Asociaţia culturalã VisualContainer, VisualContainerorg,  Video Art Box Project Space Milano, dotboxit.
Lucrările vor fi trimise în format digital pe un DVD împreunã cu urmãtoarele documente;

                           - un formular completat (AUTHORIZATION FORM)

                           - un rezumat al fiecărui film (SYNOPSIS),

                           - un CV autor,

                           - 2 frame (jpeg) 
Organizers:        University of Oradea – Department of Visual Arts,  Faculty of Arts, Univerity of Oradea, (Romania)

http://vizual.arte-oradea.ro/info/sign-out-video-art-event/#english

Visual Container, Milano (Italia),  

www.visualcontainer.org

www.visualcontainer.tv

www.dotbox.i

Asociatia culturala Conflux Oradea (Romania) http://videoartevent.wordpress.com/.

The Museum of Muzeul Ţării Crişurilor . Oradea (Romania)

http://www.mtariicrisurilor.ro/

IMPORTANT:

DATA LIMITà05 MAI 2014 (DATA POȘTEI)

Vom accepta doar format AVI sau fișiere format PAL (a se vedea cerinţele tehnice specificate în AUTHORIZATION_FORM -White Canvas -video) 

Filmule video vor fi realizate în ultimul an.
Vom accepta maximum 3 lucrãri video de la fiecare artist.
Acestea nu trebuie să depă
șească 5 minute.

 Lucrãrile video care nu îndeplinesc cerinţele tehnice specificate nu vor fi acceptate în cadrul festivalului de artă video.

Formularul (authorization-form-white-canvas.doc) și CV-ul vor fi imprimate și completate cu semnãtura autorului în original. Documentele menţionate vor fi inregistrate și pe DVD împreunã cu filmele video propuse de cãtre autor pentru selecţie.

Acestea vor fi trimise la următoarea adresă:
 

Conf. Univ. Dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș 
Str. Milcovului, Nr 6, Bloc Pb 7, Ap. 2, zip 410 389, Oradea, jud. Bihor, România .
Puteţi solicita orice informaţii la următorul număr de telefon 004 0726 599 272 sau
e-mail diana_gavrilas@yahoo.it

Curator; Conf. Univ. Dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș 
              Director al Departamentului de Arte Vizuale
              Facultatea de Arte
              Universitatea din Oradea

forrás: kmt.partium.ro