Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak

Pályázni digitális formátumban benyújtott munkákkal lehet 

2019. február 21. – március 21. között.

Információk és jelentkezés

http://mt.partium.ro/hu/kreativitas

https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek

kreativitas@partium.ro

Letöltések

Keativitás verseny szabályzat.pdf

Űrlap.rtf

Plakát.jpg

krea2019 01


Versenyszabályzat


A pályázat adatai

 • A pályázat célja: ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat a kreatív (zenei és/vagy képzőművészeti) önkifejezésre

  A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban): fény

  A pályázat formája: nyilvánosan meghirdetett verseny

  A pályázat kiírója és szervezője: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Művészeti Tanszék

Pályázható kategóriák

 1. Vizuális kategória
 • kísérleti grafika
 • alkalmazott grafika
 • fotó
 1. Audiovizuális kategória
 • mozgó grafika
 • animáció
 • videó
 • videoklip
 • improvizáció és alternatív művészet
 1. Hangzó alkotások
 • kompozíció
 • improvizáció
 • montázs
 1. Énekes előadóművészet

 

A verseny platformja: a PKE Művészeti Tanszékének Facebook oldala (https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek)

A pályázat menetrendje

2019. február 10. – pályázat meghirdetése

2019. február 21. – alkotások beküldésének és feltöltésének kezdete, valamint a Facebook szavazás elindítása

2019. március 21. – alkotások beküldésének vége

2019. március 24. – a szavazás lezárása

2019. március 28. – nyilvános eredményhirdetés és a díjak átadása

Díjazás

1. A Partiumi Egyetem Alapítvány Közönségdíja: a legtöbb szavazatban ( ) részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától függetlenül. Értéke: 1000 RON.

2. Szakmai díjak:

 • kategória I. díj: 1000 RON
 • kategória II. díj: 500 RON

3. A Pro Universitate Partium Alapítvány különdíja: legfeljebb kettő ítélhető oda a zsűri szavazatai alapján. Értéke: 400 RON.

4. Molnár Levente operaénekes különdíja: az énekes előadóművészet kategóriában ítélhető oda.

4. Dicséretek: kategóriánként legfeljebb két pályamunka részesülhet dicsérő oklevélben.

 

A díjak, oklevelek átadására és a kiválasztott munkák kiállítására a verseny zárórendezvényén kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetemen, az egyetemi Nyílt Napon, 2019. március 28-án.

A zsűri összetétele

Vizuális és audiovizuális kategória:

 •  dr. Ütő Gusztáv adjunktus
 • dr. Kányádi Iréne adjunktus
 • dr. Balázs Zoltán adjunktus

Hangzó alkotások (kompozíció, improvizáció, montázs):

 • dr. Fodor Attila docens
 • dr. Lászlóffy Zsolt docens
 • dr. Horváth Bálint adjunktus

Énekes előadóművészet:

 • Molnár Levente operaénekes
 • dr. Fodor Attila docens
 • dr. Lászlóffy Zsolt docens

Pályázási feltételek

1. A versenyre romániai és határon túli középiskolás hallgatók jelentkezhetnek, függetlenül az intézmény profiljától.

2. A pályázók egyéni vagy csoportos művészeti projekteket nyújthatnak be, kategóriánként egyet.

3. Amennyiben a jelentkezők egy kategóriába több munkát küldenek be, a szervezők az elsőt veszik figyelembe a beérkezés sorrendjében (egyszerre történő beérkezés esetén a zsűri javaslatot tehet a pályázónak a megmérettetésbe bekerülő alkotás kiválasztására).

4. Minden pályamunka esetén kötelező feltüntetni az alkotó (alkotók), valamint az elkészítésben résztvevő személyek nevét és feladatkörét.[1]

5. Vizuális és audiovizuális kategóriákban a projekteknek illeszkedniük kell a verseny kiírója által meghirdetett témakörbe (lásd: pályázat témája).[2]

6. A pályázóknak nyilatkozniuk kell a jelentkezési űrlapon arról, hogy a beküldött projekt:

 • saját alkotómunka eredménye;
 • kizárólag a meghirdetett versenyre készült;
 • utólagosan felhasználható a szervező intézmény promóciós tevékenységeiben.

A jelen pontban rögzített első két feltétel megszegése maga után vonja a pályázatból való kizárást.

[1] Például operatőr, vágó, zeneszerző, hangmérnök stb.

[2] Részletes útmutatás a jelen szabályzat utolsó fejezetében található.

A pályamunkák formátuma

1. A pályamunkákat kizárólag digitális formátumban lehet benyújtani (kép- és/vagy hangformátumok).

2. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (pl. kézi technikával készített grafika, akusztikus hangszeren való játék stb.) a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (fotózás, szkennelés, hang- és/vagy videorögzítés).

3. A felhasznált rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók pl. mobileszközök).

4. Indokolt esetben a szervezők kérhetik egy munka digitális rögzítésének megismétlését.

5. A jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a PKE Művészeti Tanszékének honlapján, valamint Facebook oldalán feltüntetett elérhetőségeken (e-mail címen, telefonszámokon) a verseny teljes időtartama alatt.

A pályázatok benyújtása

1. A jelentkezők a pályamunkákat e-mailben csatolmányként vagy óriásfájl-küldő szolgáltatással (pl. wetransfer.com, toldacuccot.hu stb.) juttathatják el a kreativitas@partium.ro címre, a beérkezésről pedig visszaigazoló e-mailt kapnak.

2. A küldeménynek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlapot[1], az alábbi adatok megadásával (csoportos munka esetén a projektfelelős tölti ki):[2]

 • név
 • elérhetőség (e-mail, telefonszám)
 • személyi igazolványszám
 • a jelentkező oktatási intézményének pontos adatai (név, cím)
 • pályamunka címe
 • nevezési kategória (kategóriák)
 • nyilatkozat

3. Minden beküldött pályamunka esetében külön jelentkezési adatlapot kell kitölteni.

4. A beérkezett alkotások előzsűrizésen vesznek részt, a jelentkezők e-mailben értesülnek a döntésről.

5. A verseny internetes felületére (Facebook oldal) kizárólag a megmérettetésre alkalmasnak ítélt munkák kerülnek fel.

 

[1] Az adatlap letölthető a http://mt.partium.ro/hu oldalról.

[2] A szervezők nyilatkoznak, hogy a jelentkezők személyes adatait, elérhetőségeit bizalmasan kezelik, harmadik félnek azokat nem adják ki.

A szavazás részletei

1. A pályamunkákra 2019. február 20. és március 20. között lehet szavazatokat leadni Facebook like formájában.[1]

2. A fenti időszakban beérkezett és előzsűrizett munkák folyamatosan kerülnek feltöltésre.

3. A szavazás lezárulását követően a szervezők jegyzőkönyvben rögzítik az eredményt.

4. A munkák beérkezésének sorrendje (a fenti intervallumban), illetve a rájuk leadott szavazatok mennyisége a szakmai díjak odaítélését nem befolyásolja.

[1] A szervezők fenntartják a jogot, hogy a szavazás menetét ellenőrizzék és sportszerűtlen eljárás esetén felülvizsgálják az eredményeket.


A díjak átvétele és az alkotások bemutatása

1. A nyertesek, előzetes értesítést követően, érvényes személyigazolvány fejében, személyesen vehetik át díjaikat a Partiumi Keresztény Egyetemen, a verseny záró rendezvényén.

2. A szervezők személyre szóló meghívót küldenek a szakmai-, közönségdíjas pályázatok, valamint a kiállításra javasolt alkotások készítőinek.

3. Az átadóünnepségen interaktív kiállítás nyílik a díjazott, illetve a zsűri által javasolt alkotásokból.

A pályamunkákra vonatkozó technikai, formai feltételek

A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban)

Bauhaus – Moholy-Nagy László
Mivel az idén ünnepeljük a Bauhaus 100 éves évfordulóját, az idei tantárgyverseny tematikája ennek a témaköréből a FÉNY témáját öleli fel. Magyar viszonylatban a Bauhaus legismertebb képviselője Moholy-Nagy László volt, ezért úgy gondoltuk, hogy ez alkalommal az ő munkásságáról is megemlékezünk.
Moholy-Nagy László, akit a fény művészének is neveznek, azt vallotta, hogy a fény az elemi ábrázoló tényező, éppen ezért művészetében főként ez érdekelte. Mint művész imádott kísérletezni, otthonosan mozgott a festészet, szobrászat, ipari formatervezés, reklám, fotó és filmművészet területén egyaránt. Kísérleteinek középpontjában a fény-árnyék játékának előidézése és vizsgálata állt. Az általa készített térmodulátoroknak, fény-tér modulátoroknak nevezett mobilok gyors sebességgel mozgásba lendültek, magukból fényt, illetve hangot bocsáthattak ki, és felületeiken átszűrték, megtörték és visszatükrözték a fénycsóvákat. Mozgásukkal leírt pályájukat Moholy fényképeken és filmen rögzítette. Talán a legismertebb kinetikus szerkezete a Fény-tér-modulátor, amelynek nyomán létrejött Fekete-fehér-szürke-árnyjáték című absztrakt filmje is. Moholy-Nagy László érdeme, hogy folyamatosan fejlesztette és továbbgondolta a 20. század technikai, technológiai vívmányainak felhasználhatóságát a modern művészet valamennyi műfaja számára.
Művészi pályafutása mellett, mint oktató és mint elméleti szakember is nemzetközi szinten ismert. Nyugaton talán ő a legismertebb magyar képzőművész.
A „Látás mozgásban” című könyvből vett idézettel adjuk meg az idei tantárgyversenyünk mottóját:
“A színeknek különböző tulajdonságaik vannak. Lehetnek tiszták, intenzívek, sötétek, melegek, hidegek; tűnhetnek nagynak vagy kicsinek, közelinek vagy távolinak, könnyűnek vagy súlyosnak, koncentrikusnak vagy excentrikusnak. A mély színek súlyosabbnak tűnnek, mint a halványak. A legkönnyebb szín a fehér és a legsúlyosabb a fekete. Minél világosabb egy szín, annál nagyobbnak tűnik. A „legnagyobb” szín a fehér, ezt követi a sárga, vörös, zöld, kék
és fekete. A színek hidegek és melegek is. A zöldek, kékek és feketék hidegek; a sárgák, vörösek és fehérek melegek. A meleg szín előlépni, a hidegek pedig visszahúzódni látszanak. A szemlencse nem egyformán fókuszál minden színárnyalatra. A vörös messzelátóvá teszi a szemet, a szemlencse megvastagodását okozva. Ezért a vörös közelebbinek tűnik, mint a kék, amely a szemet közellátóvá teszi, a lencsét összelapítva. Meglehetős bonyodalom keletkezik, ha az ember tudja, hogy minden szín meleggé vagy hideggé tehető valamelyik szomszédos színnel való keveréssel.”

Kategóriák leírása

Vizuális kategória

1. Kísérleti grafika

 • Technikai feltétel: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosított, vagy egyedi művészi grafikák.
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.

2. Alkalmazott grafika

 • Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát műfajban.
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.
 • Javaslat: aktuális társadalmi probléma feldolgozása, szabadon választott szlogennel.
 • Méret: kizárólag 70x50 cm.
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.

3. Fotó

 • Technikai feltétel: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-fehér fényképek.
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.
 • Méret:  maximum 70x50 cm.
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.

Audiovizuális kategória

 • Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó esetén 1 perc, videoklip, improvizáció és alternatív művészet esetén 5 perc.
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba.
 • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.).

Hangzó alkotások

 • Formái: kompozíció, improvizáció, montázs.
 • Időtartam: 1-3 perc.
 • Beküldés formátuma: audio- vagy audiovizuális formátumok (wav, aiff, flac, ape, mp3, mp4, avi stb.), esetenként partitúra.
 • A pályázat témájára, a mű stílusára vonatkozó megkötés nincs.

Énekes előadóművészet

 • Időtartam: legfeljebb 7 perc.
 • Beküldés formátuma: kizárólag audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.), melyek egyértelműen dokumentálják az előadás folyamatát.
 • A pályázat témájára, a mű stílusára vonatkozó megkötés nincs.

Értékelési kritériumok

Vizuális és audiovizuális kategóriákban

1. Téma kreatív megközelítése
2. Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet illetve a téma/cím viszonya
3. Hang és kép kreatív viszonya (audiovizuális projektek esetén)
4. Eredetiség
5. Technikai megvalósítás színvonala

Hangzó alkotások kategóriában

1. A témában (ötletben) rejlő lehetőségek kiaknázása 2. A forma arányossága 3. A kompozíció zenei és stiláris egysége 4. A kompozíció változatossága 5. A cím és az alkotás viszonya

Énekes előadóművészet kategóriában

1. Hangminőség, hangszín, intonáció
2. Zenei kifejezőkészség
3. Karakter, kisugárzás