Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak

Pályázni digitális formátumban benyújtott munkákkal lehet 2017. március 6. – április 4. között.

Kontraszt - Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak

 • A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszéke nyilvános művészeti kreativitás versenyt hirdet hazai és határon túli középiskolások számára vizuális, hangzó és audiovizuális kategóriákban, kontraszt témakörben.
 • A szervezők célja ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat művészi (zenei és/vagy képzőművészeti) önkifejezésre. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott verseny a tanszék küldetésének fontos részét képezi: érdemi szerepet vállalni és betölteni a szűkebb-tágabb régió fiatal tehetségeinek felkutatásában és szakmai irányításában.
 • Pályázni digitális formátumban benyújtott munkákkal lehet 2017. március 6. – április 4. között. A beküldött és előzsűrizett pályamunkákat feltöltjük a Művészeti Tanszék Facebook oldalára és szavazásra bocsátjuk.
 • A legtöbb szavazatot kapott alkotás közönségdíjat kap, a három kategória legjobbnak ítélt pályamunkái pedig szakmai díjban részesülnek egyenként 1000 RON értékben. A díjak átadásával egyidejűleg interaktív kiállítás nyílik a nyertes, illetve a zsűri által javasolt munkákból a verseny zárórendezvényén, a Partiumi Keresztény Egyetemen.

Információk és jelentkezés

http://mt.partium.ro/hu

https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek

kontraszt@partium.ro

Letöltések

Verseny szabalyzat.pdf

Űrlap.rtf

Plakát.pdf

 

kontraszt plakat

 

Versenyszabályzat

A pályázat adatai

 • A pályázat témája: kontraszt
 • A pályázat célja: ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat a kreatív (zenei és/vagy képzőművészeti) önkifejezésre
 • A pályázat formája: nyilvánosan meghirdetett verseny
 • A pályázat kiírója és szervezője: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Művészeti Tanszék

Pályázható kategóriák

1. Vizuális kategória

 • kísérleti grafika
 • alkalmazott grafika
 • fotó

2. Hangzó kategória

 • hangzó alkotások (zenei improvizáció, kompozíció, montázs)
 •  zenei interpretáció (előadóművészet)
 •  kreatív hangszerkészítés és -játék

3. Audiovizuális kategória

 • mozgó grafika 
 • animáció
 • videó
 • videoklip
 • improvizáció és alternatív művészet

A verseny platformja: a PKE Művészeti Tanszékének nyilvános Facebook oldala:

https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek

A pályázat menetrendje*

2017. március 6. – a pályázat meghirdetése (az alkotások beküldésének és feltöltésének kezdete, illetve a Facebook szavazás elindítása)
2017. április 4. – az alkotások beküldésének vége és a szavazás lezárása
2017. április 11. – nyilvános eredményhirdetés és a díjak átadása

*A szervezők fenntartják annak jogát, hogy indokolt esetben kitolják a szabályzatban lefektetett határidőket.

Díjazás

1. Közönségdíj: a legtöbb szavazatban részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától függetlenül

2. Szakmai díj: kategóriánként legfeljebb egy ítélhető oda a zsűri szavazatai alapján

Az egyes díjak értéke: 1000 RON


3. Dicséretek: kategóriánként legfeljebb két pályamunka részesülhet dicsérő oklevélben

A díjak, oklevelek átadására és a kiválasztott munkák kiállítására a verseny zárórendezvényén kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetemen, az egyetemi Nyílt Napon, 2017. április 11-én.

A zsűri összetétele

Vizuális kategória:

 • drs. Izsák Előd tanársegéd
 •  drs. Kovács Zoltán tanársegéd
 •  dr. Balázs Zoltán adjunktus

Hangzó kategória:

 •  dr. Fodor Attila docens
 •  dr. Lászlóffy Zsolt docens
 • dr. Kristófi János docens

Audiovizuális kategória:

 •  dr. Fodor Attila docens
 •  dr. Lászlóffy Zsolt docens
 • dr. Kristófi János docens
 • drs. Izsák Előd tanársegéd
 • drs. Kovács Zoltán tanársegéd
 • dr. Balázs Zoltán adjunktus

Pályázási feltételek

1. A versenyre romániai és határon túli középiskolás hallgatók jelentkezhetnek, függetlenül az intézmény profiljától.
2. A pályázók egyéni vagy csoportos művészeti projekteket nyújthatnak be, kategóriánként egyet.
3. Amennyiben a jelentkezők egy kategóriába több munkát küldenek be, a szervezők az elsőt veszik figyelembe a beérkezés sorrendjében (egyszerre történő beérkezés esetén a zsűri javaslatot tehet a pályázónak a megmérettetésbe bekerülő alkotás kiválasztására).
4. Minden pályamunka esetén kötelező feltüntetni az alkotó (alkotók), valamint az elkészítésben résztvevő személyek nevét és feladatkörét.*
5. A projekteknek illeszkedniük kell a verseny kiírója által meghirdetett témakörbe (lásd: pályázat témája).**
6. A pályázóknak nyilatkozniuk kell a jelentkezési űrlapon arról, hogy a beküldött projekt:

 •  saját alkotómunka eredménye;
 •  kizárólag a meghirdetett versenyre készült;
 • utólagosan felhasználható a szervező intézmény promóciós tevékenységeiben.

A jelen pontban rögzített első két feltétel megszegése maga után vonja a pályázatból való kizárást.

* Például operatőr, vágó, zeneszerző, hangmérnök stb.

** Részletes útmutatás a jelen szabályzat utolsó fejezetében található (A pályamunkákra vonatkozó technikai, formai, tartalmi feltételek).

A pályamunkák formátuma

1. A pályamunkákat kizárólag digitális formátumban lehet benyújtani (kép- és/vagy hangformátumok).
2. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (pl. kézi technikával készített grafika, akusztikus hangszeren való játék stb.) a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (fotózás, szkennelés, hang- és/vagy videorögzítés).
3. A felhasznált rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók pl. mobileszközök).
4. Indokolt esetben a szervezők kérhetik egy munka digitális rögzítésének megismétlését.
5. A jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a PKE Művészeti Tanszékének honlapján, valamint Facebook oldalán feltüntetett elérhetőségeken (e-mail címen, telefonszámokon) a verseny teljes időtartama alatt.

A pályázatok benyújtása

1. A jelentkezők a pályamunkákat e-mailben csatolmányként vagy óriásfájl-küldő szolgáltatással (pl. wetransfer.com, toldacuccot.hu stb.) juttathatják el a kontraszt@partium.ro címre, a beérkezésről pedig visszaigazoló e-mailt kapnak.
2. A küldeménynek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlapot*, az alábbi adatok megadásával (csoportos munka esetén a projektfelelős tölti ki):**

 •  név
 •  elérhetőség (e-mail, telefonszám)
 •  személyi igazolványszám
 •  a jelentkező oktatási intézményének pontos adatai (név, cím)
 •  pályamunka címe
 •  nevezési kategória (kategóriák)
 •  nyilatkozat

3. Minden beküldött pályamunka esetében külön jelentkezési adatlapot kell kitölteni.
4. A beérkezett alkotások előzsűrizésen vesznek részt, a jelentkezők e-mailben értesülnek a döntésről.
5. A verseny internetes felületére (Facebook oldal) kizárólag a megmérettetésre alkalmasnak ítélt munkák kerülnek fel.

* Az űrlap letölthetőitt.

** A szervezők nyilatkoznak, hogy a jelentkezők személyes adatait, elérhetőségeit bizalmasan kezelik, harmadik félnek azokat nem adják ki.


A verseny menete és a szavazás részletei

1. A pályamunkákra 2017. március 6. és április 4. között lehet szavazatokat leadni Facebook "like" formájában.*
2. A fenti időszakban beérkezett és előzsűrizett munkák folyamatosan kerülnek feltöltésre.
3. A szavazás lezárulását követően a szervezők jegyzőkönyvben rögzítik az eredményt.
4. A munkák beérkezésének sorrendje (a fenti intervallumban), illetve a rájuk leadott szavazatok mennyisége a szakmai díjak odaítélését nem befolyásolja.

*A szervezők fenntartják a jogot, hogy a szavazás menetét ellenőrizzék, és sportszerűtlen eljárások esetén felülvizsgálják az eredményeket.

A díjak átvétele és az alkotások bemutatása

1. A nyertesek, előzetes értesítést követően, érvényes személyigazolvány fejében, személyesen vehetik át díjaikat a Partiumi Keresztény Egyetemen, a verseny záró rendezvényén.
2. A szervezők személyre szóló meghívót küldenek a szakmai-, közönségdíjas pályázatok, valamint a kiállításra javasolt alkotások készítőinek.
3. Az átadóünnepségen interaktív kiállítás nyílik a díjazott, illetve a zsűri által javasolt alkotásokból.


A pályamunkákra vonatkozó technikai, formai, tartalmi feltételek

A téma általános leírása

Kontraszt (ellentét): egymástól erősen különböző vagy egyenesen ellentétes formaelemek, motívumok, szituációk, jellemvonások stb. összekapcsolása, egymás mellé helyezése valamely műalkotásban. A kontraszt a művészi hatáskeltés egyik fontos eszköze, a fokozatos átmenetekkel, a kontraszt nélküli megoldásokkal szemben előnye az, hogy élénk, változatos és lényegi vonatkozásokat szemléletesen kiemelő, szuggesztív erőt kölcsönöz a műnek. (Esztétikai Kislexikon, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1979)

Kategóriák leírása

Vizuális kategória

1. Kísérleti grafika

 • Technikai feltétel: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosított, vagy egyedi művészi grafikák
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba (lásd: a téma általános leírása)
 •  Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

2. Alkalmazott grafika

 •  Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát műfajban.
 •  Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba (lásd: a téma általános leírása).
 •  Javaslat: aktuális társadalmi probléma feldolgozása, szabadon választott szlogennel.
 •  Méret: kizárólag 70x50 cm.
 •  Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.

3. Fotó

 •  Technikai feltétel: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-fehér fényképek.
 •  Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba (lásd: a téma általános leírása).
 •  Méret: maximum 70x50 cm.
 •  Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban.

Hangzó kategória

1. Hangzó alkotások (zenei improvizáció, kompozíció, montázs)

 •  Időtartam: 1-3 perc.
 •  Beküldés formátuma: audio vagy audiovizuális formátumok (wav, aiff, flac, ape, mp3, mp4, avi stb.).
 •  Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba (lásd: a téma általános leírása).

2. Zenei interpretáció (előadóművészet)

 •  Időtartam: 1-5 perc.
 •  Beküldés formátuma: kizárólag audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.), melyek egyértelműen dokumentálják az előadás folyamatát.
 •  A pályázat témájába való illeszkedés nem feltétel, de előnyt jelent az értékelésben (lásd: értékelési kritériumok).

3. Kreatív hangszerkészítés és -játék

 • Időtartam: 1-3 perc (esetenként kiegészíthető további 2 perccel a hangszerkészítés folyamatának képi vagy mozgóképes dokumentálásával).
 •  Beküldés formátuma: kizárólag audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.), melyek egyértelműen dokumentálják az előadás folyamatát.
 •  A pályázat témájába való illeszkedés nem feltétel, de előnyt jelent az értékelésben (lásd: értékelési kritériumok).
 • Tippek, ötletek: http://belamuhely.com/

Audiovizuális kategória

 • Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó esetén 1 perc, videoklip, improvizáció és alternatív művészet esetén 5 perc.
 •  Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.).
 •  Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba (a téma általános leírása).

Értékelési kritériumok, fontossági sorrendben (valamennyi kategória esetében)

1. Téma kreatív megközelítése
2. Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet illetve a téma/cím viszonya
3. Hang és kép kreatív viszonya (audiovizuális projektek esetén)
4. Eredetiség
5. Technikai megvalósítás színvonala